Personas datu privātuma politika

Šī personas datu konfidencialitātes politika (turpmāk - konfidencialitātes politika) attiecas uz visu vietnes informācijuPortāls vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/, (turpmāk - https://gardens.desigusxpro.com/lv/), kas atrodas uz domēna vārdadārzs-fr.desigusxpro.com (kā arī tā apakšdomēnus), par lietotāju var uzzināt, izmantojot vietni gardens.desigusxpro.com/lv/ (kā arī apakšdomēnus), tās programmas un produktus.

1. Terminu definīcija

1.1 Šajā konfidencialitātes politikā tiek izmantoti šādi termini:

1.1.1. «Vietnes administrēšana"(Turpmāk tekstā - administrācija) - darbinieki, kuriem ir atļauts pārvaldīt vietniPortāls vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/kas organizē un (vai) veic personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, ar personas datiem veiktās darbības (operācijas).

1.1.2. "Personas dati" - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai identificējamu personu (personas datu subjektu).

1.1.3. "Personas datu apstrāde" - jebkura darbība (operācija) vai darbību (darbību) kopums, kas tiek veikts, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, ieskaitot vākšanu, reģistrēšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, noskaidrošanu (atjaunināšanu, mainīšanu), personas datu ieguve, izmantošana, pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, pieeja), depersonalizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana.

1.1.4. "Personas datu konfidencialitāte" ir obligāta prasība operatoram vai citai personai, kurai ir pieeja personas datiem, lai novērstu tās izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai cita juridiska pamata.

1.1.5. "VietnePortāls vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/"Ir savstarpēji savienotu tīmekļa lapu kolekcija, kas atrodas internetā ar unikālu adresi (URL):dārzs-fr.desigusxpro.comkā arī tā apakšdomēnus.

1.1.6. "Apakšdomēni" ir lapas vai lapu kopums, kas atrodas trešā līmeņa domēnos, kuri pieder vietnei Portāls vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/, kā arī citas pagaidu lapas, kuru apakšā ir administrācijas kontaktinformācija.

1.1.5. "Vietnes lietotājsPortāls vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/ "(Turpmāk tekstā Lietotājs) - persona, kurai ir pieeja vietneiPortāls vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/izmantojot internetu un izmantojot vietnes informāciju, materiālus un produktusPortāls vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/.

1.1.7. "Sīkfaili" ir mazs datu gabals, ko nosūta tīmekļa serveris un tiek saglabāts lietotāja datorā un ko tīmekļa klients vai tīmekļa pārlūks katru reizi nosūta uz tīmekļa serveri HTTP pieprasījumā, mēģinot atvērt attiecīgās vietnes lapu.

1.1.8.“IP adrese” ir unikāla datortīkla mezgla tīkla adrese, caur kuru Lietotājs iegūst piekļuvi vietnei https://gardens.desigusxpro.com/lv/.

2. Vispārīgi noteikumi

2.1. Vietnes portāla izmantošana vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/ nozīmē, ka Lietotājs pieņem šo Privātuma politiku un Lietotāja personas datu apstrādes noteikumus.

2.2. Ja rodas domstarpības ar privātuma politikas noteikumiem, Lietotājam jāpārtrauc izmantot vietni Portāls vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/.

2.3. Šī konfidencialitātes politika attiecas uz vietni Portāls vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/. https://gardens.desigusxpro.com/lv/ nekontrolē un nav atbildīgs par trešo personu vietnēm, uz kurām Lietotājs var noklikšķināt uz saitēm, kas pieejamas tīmekļa vietnē Portāls vasaras iemītniekiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/.

2.4. Administrācija nepārbauda Lietotāja sniegto personas datu pareizību.

3. Privātuma politikas priekšmets

3.1. Šī konfidencialitātes politika nosaka administrācijas pienākumus neizpaust un nodrošināt personas datu konfidencialitātes aizsardzību, ko Lietotājs nodrošina pēc administrācijas pieprasījuma, reģistrējoties tīmekļa vietnē portāls vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/ vai abonējot informācijas e-pastu. adresātu sarakstu.

3.2. Personas datus, kurus atļauts apstrādāt saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku, nodrošina Lietotājs, aizpildot Portāla veidlapas vasaras iedzīvotāju un dārznieku vietnei https://gardens.desigusxpro.com/lv/ un ietver šādu informāciju:
3.2.1. Lietotāja uzvārds, vārds, patronīms;
3.2.2. Lietotāja kontakttālruņa numurs;
3.2.3. e-pasta adrese (e-pasts)
3.2.4. Lietotāja dzīvesvieta (ja nepieciešams)
3.2.5. foto (ja nepieciešams)

3.3. https://gardens.desigusxpro.com/lv/ aizsargā datus, kas tiek automātiski pārsūtīti, apmeklējot lapas:
- IP adrese;
- informācija no sīkdatnēm;
- informācija par pārlūku
- piekļuves laiks;
- novirzītājs (iepriekšējās lapas adrese).

3.3.1. Sīkfailu atspējošana var izraisīt nespēju piekļūt vietnes daļām, kurām nepieciešama autorizācija.

3.3.2. https://gardens.desigusxpro.com/lv/ apkopo statistiku par apmeklētāju IP adresēm. Šī informācija tiek izmantota, lai novērstu, identificētu un atrisinātu tehniskas problēmas.

3.4. Jebkurai citai personīgai informācijai, kas nav norādīta iepriekš (apmeklējumu vēsture, izmantotās pārlūkprogrammas, operētājsistēmas utt.), Ir jābūt drošai glabāšanai un neizplatīšanai, izņemot gadījumus, kas paredzēti noteikumos. 5.2. no šīs privātuma politikas.

4. Lietotāju personiskās informācijas apkopošanas mērķis

4.1. Lietotāja personas datus administrācija var izmantot šādiem mērķiem:
4.1.1. Vietnes vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem paredzētā lietotāja vietnē https://gardens.desigusxpro.com/lv/ reģistrētā lietotāja identifikācija turpmākai autorizācijai.
4.1.2. Lietotājam piekļuves nodrošināšana tīmekļa vietnes portāla personalizētajiem datiem vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/.
4.1.3. Atgriezeniskās saites nodibināšana ar Lietotāju, tostarp paziņojumu nosūtīšana, pieprasījumi par vietnes Portāla izmantošanu vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/, Lietotāja pieprasījumu un pieteikumu apstrāde.
4.1.4. Lietotāja atrašanās vietas noteikšana, lai nodrošinātu drošību, novērstu krāpšanu.
4.1.5. Lietotāja sniegto personas datu pareizības un pilnīguma apstiprināšana.
4.1.6. Konta izveidošana vietnes daļu izmantošanai vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/, ja Lietotājs ir piekritis izveidot kontu.
4.1.7. Lietotāju paziņojumi pa e-pastu.
4.1.8. Sniedzam Lietotājam efektīvu tehnisko atbalstu problēmu gadījumā, kas saistīti ar vietnes Portāla izmantošanu vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/.
4.1.9. Sniedzot Lietotājam ar viņa piekrišanu īpašus piedāvājumus, biļetenus un citu informāciju vietnes portāla vārdā vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/.

5. Personiskās informācijas apstrādes metodes un nosacījumi

5.1.Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez laika ierobežojuma, jebkādā likumīgā veidā, arī personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus.

5.2. Lietotāja personas datus pilnvarotajām valsts institūcijām var nodot tikai likumā noteiktajā kārtībā un kārtībā.

5.3. Personas datu pazaudēšanas vai atklāšanas gadījumā Administrācijai ir tiesības neinformēt Lietotāju par personas datu zaudēšanu vai izpaušanu.

5.4. Administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personīgo informāciju no neatļautas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, modifikācijas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu prettiesiskām darbībām.

5.5. Administrācija kopā ar Lietotāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, ko rada Lietotāja personas datu pazaudēšana vai izpaušana.

6. Pušu tiesības un pienākumi

6.1. Lietotājam ir tiesības:

6.1.1. Pieņemiet bezmaksas lēmumu sniegt savus personas datus, kas nepieciešami tīmekļa vietnes Portāls izmantošanai vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/, un dodiet piekrišanu to apstrādei.

6.1.2. Atjauniniet, papildiniet sniegto informāciju par personas datiem, ja mainās šī informācija.

6.1.3. Lietotājam ir tiesības saņemt informāciju no administrācijas par viņa personas datu apstrādi, ja šādas tiesības nav ierobežotas saskaņā ar federālajiem likumiem. Lietotājam ir tiesības pieprasīt no administrācijas paskaidrojumus par viņa personas datiem, to bloķēšanu vai iznīcināšanu, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, neprecīzi, nelikumīgi iegūti vai nav nepieciešami norādītajam apstrādes mērķim, kā arī veikt likumā paredzētos pasākumus, lai aizsargātu savas tiesības. Lai to izdarītu, pietiek ar paziņošanu administrācijai norādītajā e-pasta adresē.

6.2. Administrācijai ir pienākums:

6.2.1. Izmantojiet saņemto informāciju tikai mērķiem, kas norādīti šīs privātuma politikas 4. punktā.

6.2.2. Pārliecinieties, ka konfidenciāla informācija tiek turēta slepenībā, netiek izpausta bez lietotāja iepriekšējas rakstiskas atļaujas, kā arī nepārdod, neapmainās, nepublisko un citos iespējamos veidos neizpauž pārsūtītos Lietotāja personas datus, izņemot klauzulas. 5.2. no šīs privātuma politikas.

6.2.3. Veiciet piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datu konfidencialitāti saskaņā ar procedūru, kuru parasti izmanto šāda veida informācijas aizsardzībai esošajā biznesā.

6.2.4. Bloķējiet personas datus, kas saistīti ar konkrēto Lietotāju no brīža, kad Lietotājs ir pieteicies vai pieprasījis, vai viņa likumīgajam pārstāvim vai pilnvarotai iestādei personas datu subjektu tiesību aizsardzībai uz pārbaudes laiku, ja tiek atklāti neprecīzi personas dati vai nelikumīgas darbības.

Pušu atbildība

7.1. Administrācija, kas nav izpildījusi savus pienākumus, ir atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies saistībā ar personas datu nelikumīgu izmantošanu, saskaņā ar likumu, izņemot gadījumus, kas paredzēti 4.p. 5.2. un 7.2. no šīs privātuma politikas.

7.2. Konfidenciālas informācijas nozaudēšanas vai atklāšanas gadījumā administrācija nav atbildīga, ja šī konfidenciālā informācija:
7.2.1. Kļūda par publisku domēnu pirms tās zaudēšanas vai izpaušanas.
7.2.2. Tika saņemts no trešās puses, līdz to saņēma Resursu pārvalde.
7.2.3. Tika izpausta ar lietotāja piekrišanu.

7.3.Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Krievijas Federācijas tiesību aktu prasību izpildi, ieskaitot likumus par reklāmu, par autortiesību un blakustiesību aizsardzību, par preču zīmju un pakalpojumu zīmju aizsardzību, bet neaprobežojas ar iepriekšminēto, ieskaitot pilnīgu atbildību par materiālu saturu un formu.

7.4. Lietotājs atzīst, ka ir atbildīgs par visu informāciju (ieskaitot, bet ne tikai, par datu failiem, tekstiem utt.), Kurai viņš var būt pieejams kā vietnes portāls vasaras iemītniekiem un dārzniekiem https: // dārzs- Vietne fr.desigusxpro.com ir tikai tās personas atbildība, kura sniedza šādu informāciju.

7.5. Lietotājs piekrīt, ka informācija, kas viņam sniegta kā vietņu portāls vasaras iemītniekiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/, var būt intelektuālā īpašuma objekts, kura tiesības ir aizsargātas un pieder citiem lietotājiem, partneriem vai reklāmdevējiem, kuri šādus publicē. informācija mājas lapā portāls vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/.
Lietotājam nav tiesību veikt izmaiņas, iznomāt, nodot aizdevumu, pārdot, izplatīt vai izveidot atvasinātus darbus, kuru pamatā ir šāds saturs (pilnībā vai daļēji), ja vien šāda satura īpašnieki nav skaidri rakstiski atļāvuši saskaņā ar atsevišķa līguma nosacījumi.

7.6. Saistībā ar teksta materiāliem (rakstiem, publikācijām, kas ir brīvi pieejami tīmekļa vietnē Portāls vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/), to izplatīšana ir atļauta, ja tiek nodrošināta saite uz https: // dārza- fr.desigusxpro.com.

7.7. Administrācija neatbild Lietotāja priekšā par zaudējumiem vai bojājumiem, kas Lietotājam radušies dzēšot, neveicot vai nespējot saglabāt jebkuru Vietnes Portālā esošo Satura un citu komunikācijas informāciju vasaras iemītniekiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/ vai caur to tiek pārraidīts.

7.8. Administrācija nav atbildīga par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies: vietnes izmantošanas vai nespējas dēļ, vai atsevišķiem pakalpojumiem; nesankcionēta pieeja Lietotāja saziņai; trešo personu paziņojumi vai rīcība vietnē.

7.9. Administrācija nav atbildīga par jebkādu informāciju, kuru lietotājs ievietojis tīmekļa vietnē portāls vasaras iedzīvotājiem un dārzniekiem https://gardens.desigusxpro.com/lv/, ieskaitot, bet ne tikai: informāciju, ko aizsargā autortiesības, bez autortiesību īpašnieka skaidras piekrišanas.

8. Strīdu izšķiršana

8.1. Pirms vērsties tiesā ar prasību par strīdiem, kas izriet no Lietotāja un administrācijas attiecībām, obligāti jāiesniedz prasība (rakstisks priekšlikums vai elektronisks priekšlikums brīvprātīgai strīda izšķiršanai).

8.2. Pretenzijas saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no prasības saņemšanas dienas rakstiski vai elektroniskā veidā paziņo pretendentam pretenzijas pretenziju par prasības izskatīšanas rezultātiem.

8.3. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu nodod šķīrējtiesai.

8.4. Pašreizējie tiesību akti attiecas uz šo konfidencialitātes politiku un attiecībām starp lietotāju un administrāciju.

9. Papildu nosacījumi

9.1. Administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā bez Lietotāja piekrišanas.

9.2. Jaunā konfidencialitātes politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā tiek ievietota vasaras iedzīvotāju un dārznieku mājas lapā https://gardens.desigusxpro.com/lv/, ja vien jaunajā privātuma politikas izdevumā nav paredzēts citādi.

9.3. Par visiem ieteikumiem vai jautājumiem par šo privātuma politiku jāziņo adresātiem:

9.4. Pašreizējā privātuma politika ir publicēta vietnē https://gardens.desigusxpro.com/lv/politika.html

Tieši tagad skatoties


Gurķi

Tomāti

Ķirbis