Henkilötietojen tietosuojakäytäntö

Tätä henkilötietojen tietosuojakäytäntöä (jäljempänä - tietosuojakäytäntö) sovelletaan kaikkiin sivuston tietoihinPortaali kesäasukkaille ja puutarhureille https://gardens.desigusxpro.com/fi/, (jäljempänä - https://gardens.desigusxpro.com/fi/), joka sijaitsee verkkotunnuksessagardens.desigusxpro.com/fi/ (samoin kuin sen aliverkkotunnukset), voi saada tietoa Käyttäjästä käyttäessäsi gardens.desigusxpro.com/fi/-sivustoa (samoin kuin sen aliverkkotunnuksia), sen ohjelmia ja tuotteita.

1. Termien määritelmä

1.1 Seuraavia termejä käytetään tässä tietosuojakäytännössä:

1.1.1. «Sivuston hallinto"(Jäljempänä" hallinto ") - työntekijät, joilla on valtuudet hallita sivustoaPortaali kesäasukkaille ja puutarhureille https://gardens.desigusxpro.com/fi/jotka järjestävät ja (tai) suorittavat henkilötietojen käsittelyn, sekä määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, käsiteltävien henkilötietojen koostumuksen, henkilötietojen kanssa suoritetut toimet (toiminnot).

1.1.2. "Henkilötiedot" - kaikki tiedot, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti tiettyyn tai tunnistettavissa olevaan henkilöön (henkilötietojen aiheeseen).

1.1.3. "Henkilötietojen käsittely" - kaikki toimet (operaatiot) tai toimien ryhmät (operaatiot), jotka suoritetaan automatisointityökaluilla tai käyttämättä sellaisia ​​työkaluja henkilötietojen kanssa, mukaan lukien keruu, tallennus, systematointi, kerääminen, tallentaminen, selventäminen (päivittäminen, muuttaminen), henkilötietojen poimiminen, käyttö, siirtäminen (jakelu, tarjoaminen, käyttö), henkilöiden poistaminen, estäminen, poistaminen, tuhoaminen.

1.1.4. "Henkilötietojen luottamuksellisuus" on pakollinen vaatimus operaattorille tai muulle henkilölle, jolla on pääsy henkilötietoihin, estääkseen niiden leviämisen ilman henkilötietojen suostumusta tai muita oikeudellisia perusteita.

1.1.5. "VerkkosivustoPortaali kesäasukkaille ja puutarhureille https://gardens.desigusxpro.com/fi/"Onko kokoelma toisiinsa liitettyjä verkkosivuja, jotka sijaitsevat Internetissä yksilöivässä osoitteessa (URL):gardens.desigusxpro.com/fi/samoin kuin sen aliverkkotunnukset.

1.1.6. "Aliverkkotunnukset" ovat sivuja tai sivuryhmiä, jotka sijaitsevat kesäasukkaiden ja puutarhureiden sivustoportaaliin https://gardens.desigusxpro.com/fi/ kuuluvalla kolmannen tason verkkotunnuksilla, samoin kuin muut väliaikaiset sivut, joiden alaosassa on hallinnon yhteystiedot

1.1.5. "Sivuston käyttäjäPortaali kesäasukkaille ja puutarhureille https://gardens.desigusxpro.com/fi/ "(Jäljempänä" käyttäjä ") - henkilö, jolla on pääsy sivustoonPortaali kesäasukkaille ja puutarhureille https://gardens.desigusxpro.com/fi/Internetin kautta ja käyttämällä sivuston tietoja, materiaaleja ja tuotteitaPortaali kesäasukkaille ja puutarhureille https://gardens.desigusxpro.com/fi/.

1.1.7. "Evästeet" on pieni osa web-palvelimen lähettämää ja käyttäjän tietokoneeseen tallennettua dataa, jonka web-asiakas tai selain lähettää web-palvelimelle joka kerta HTTP-pyynnössä yrittäessään avata vastaavan sivuston sivu.

1.1.8.”IP-osoite” on tietokoneverkon solmun ainutlaatuinen verkko-osoite, jonka kautta käyttäjä saa pääsyn https://gardens.desigusxpro.com/fi/.

2. Yleiset säännökset

2.1. Sivustoportaalin käyttö kesäasukkaille ja puutarhureille https://gardens.desigusxpro.com/fi/ tarkoittaa, että käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön ja käyttäjän henkilötietojen käsittelyehdot.

2.2. Jos käyttäjä on eri mieltä tietosuojakäytännön ehdoista, käyttäjän on lopetettava kesäasukkaiden ja puutarhurien verkkosivuston Portal (https://gardens.desigusxpro.com/fi/) käyttö.

2.3. Tämä tietosuojakäytäntö koskee kesäasukkaiden ja puutarhureiden verkkosivustoa https://gardens.desigusxpro.com/fi/. https://gardens.desigusxpro.com/fi/ ei kontrolloi eikä ole vastuussa kolmansien osapuolien sivustoista, joihin käyttäjä voi napsauttaa linkkejä, jotka ovat saatavilla verkkosivustossa kesäasukkaiden ja puutarhurien portaalissa https://gardens.desigusxpro.com/fi/.

2.4. Hallinto ei tarkista käyttäjän toimittamien henkilötietojen oikeellisuutta.

3. Yksityisyyden suojan aihe

3.1. Tämä tietosuojakäytäntö asettaa järjestelmänvalvojan velvollisuuden olla paljastamatta ja varmistamaan henkilötietojen luottamuksellisuuden suoja, jonka käyttäjä antaa järjestelmänvalvojan pyynnöstä rekisteröidessään kesäasukkaiden ja puutarhureiden portaaliin https://gardens.desigusxpro.com/fi/ tai tilaamalla tietosähköpostia. postitus lista.

3.2. Tämän tietosuojakäytännön nojalla käsiteltäväksi sallitut henkilötiedot toimittaa käyttäjä täyttämällä lomakkeet kesäasukkaiden ja puutarhureiden verkkosivustolle https://gardens.desigusxpro.com/fi/ ja sisältäen seuraavat tiedot:
3.2.1. käyttäjän sukunimi, nimi, käyttäjän nimi;
3.2.2. Käyttäjän yhteyspuhelinnumero;
3.2.3. sähköpostiosoite (sähköposti)
3.2.4. Käyttäjän asuinpaikka (tarvittaessa)
3.2.5. valokuva (tarvittaessa)

3.3. https://gardens.desigusxpro.com/fi/ suojaa automaattisesti siirrettäviä tietoja sivuille käydessäsi:
- IP-osoite;
- evästeiden tiedot;
- tiedot selaimesta
- kirjautumisaika;
- viittaus (edellisen sivun osoite).

3.3.1. Evästeiden poistaminen käytöstä saattaa johtaa siihen, että pääsy sivuston osiin, jotka vaativat lupaa, ei ole mahdollista.

3.3.2. https://gardens.desigusxpro.com/fi/ kerää tilastoja kävijöidensä IP-osoitteista. Tätä tietoa käytetään estämään, tunnistamaan ja ratkaisemaan teknisiä ongelmia.

3.4. Kaikki muut henkilötiedot, joita ei ole määritelty yllä (käyntihistoria, käytetyt selaimet, käyttöjärjestelmät jne.), Ovat luotettavan tallennuksen ja leviämisen estämisen alaisia, paitsi lausekkeissa esitetyllä tavalla. 5.2. tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

4. Tarkoitus kerätä henkilökohtaisia ​​käyttäjätietoja

4.1. Hallinto voi käyttää käyttäjän henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
4.1.1. Kesäasukkaiden ja puutarhureiden portaaliin https://gardens.desigusxpro.com/fi/ rekisteröidyn käyttäjän tunnistetiedot lisävaltuutusta varten.
4.1.2. Tarjoamme käyttäjälle pääsyn verkkosivuston portaalin henkilökohtaisiin tietoihin kesäasukkaille ja puutarhureille https://gardens.desigusxpro.com/fi/.
4.1.3. Palautteen luominen käyttäjän kanssa, mukaan lukien ilmoitusten lähettäminen, kesäasukkaiden ja puutarhureiden verkkosivustoportaalin käyttöä koskevia pyyntöjä (https://gardens.desigusxpro.com/fi/), käyttäjän pyyntöjen ja sovellusten käsittelyä.
4.1.4. Käyttäjän sijainnin määrittäminen turvallisuuden varmistamiseksi, petosten estämiseksi.
4.1.5. Vahvistus käyttäjän toimittamien henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.
4.1.6. Tilin luominen sivuston osien käyttöä varten kesäasukkaiden ja puutarhurien portaalista https://gardens.desigusxpro.com/fi/, jos käyttäjä on suostunut luomaan tilin.
4.1.7. Käyttäjien ilmoitukset sähköpostitse.
4.1.8. Tarjoamalla Käyttäjälle tehokasta teknistä tukea sivuportaalin käyttöön liittyvissä ongelmissa kesäasukkaille ja puutarhureille https://gardens.desigusxpro.com/fi/.
4.1.9. Tarjoamme käyttäjälle hänen suostumuksellaan erikoistarjouksia, uutiskirjeitä ja muita tietoja sivuston puolesta. Portaali kesäasukkaille ja puutarhureille https://gardens.desigusxpro.com/fi/.

5. Henkilötietojen käsittelytavat ja ehdot

5.1.Käyttäjän henkilötietojen käsittely suoritetaan ilman määräaikaa, millä tahansa laillisella tavalla, mukaan lukien henkilötietojärjestelmissä, joissa käytetään automaatiotyökaluja tai ilman sellaisia ​​työkaluja.

5.2. Käyttäjän henkilötietoja voidaan siirtää valtuutetuille valtion viranomaisille vain laissa säädetyin perustein ja tavalla.

5.3. Henkilötietojen katoamisen tai paljastamisen tapauksessa hallinnolla on oikeus olla ilmoittamatta Käyttäjälle henkilötietojen menetyksestä tai paljastamisesta.

5.4. Hallinto ryhtyy tarvittaviin organisatorisiin ja teknisiin toimenpiteisiin käyttäjän henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi luvattomalta tai vahingossa tapahtuvalta pääsyltä, tuhoamiselta, muokkaamiselta, estämiseltä, kopioinnilta, jakelulta sekä muilta kolmansien osapuolten laittomilta toimilta.

5.5. Hallinto toteuttaa yhdessä käyttäjän kanssa kaikki tarvittavat toimenpiteet estämään menetyksiä tai muita negatiivisia seurauksia, jotka aiheutuvat käyttäjän henkilökohtaisten tietojen menetyksestä tai paljastamisesta.

6. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

6.1. Käyttäjällä on oikeus:

6.1.1. Tee vapaa päätös antaa henkilötietosi, jotka ovat tarpeen kesäasukkaiden ja puutarhurit-verkkosivuston (https://gardens.desigusxpro.com/fi/) käyttämiseksi, ja suostumme niiden käsittelyyn.

6.1.2. Päivitä, täydennä annettuja tietoja henkilötiedoista, jos näihin tietoihin tulee muutoksia.

6.1.3. Käyttäjällä on oikeus saada hallinnolta tietoa henkilötietojensa käsittelystä, ellei tällaista oikeutta ole rajoitettu liittovaltion lakien mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus vaatia hallintoelimeltä selventämään henkilötietojaan, estämään tai hävittämään henkilötiedot, jos henkilötiedot ovat puutteellisia, vanhentuneita, epätarkkoja, laittomasti hankittuja tai eivät ole tarpeen ilmoitetulle käsittelyn tarkoitukselle, sekä ryhtymään lain mukaisiin toimenpiteisiin oikeuksiensa suojelemiseksi. Tätä varten riittää, että ilmoitat hallintoon määritettyyn sähköpostiosoitteeseen.

6.2. Hallinto on velvollinen:

6.2.1. Käytä saatuja tietoja vain tämän tietosuojakäytännön kohdassa 4 määriteltyihin tarkoituksiin.

6.2.2. Varmista, että luottamuksellisia tietoja säilytetään salassa, älä paljasta ilman käyttäjän etukäteen antamaa kirjallista lupaa, äläkä myöskään myy, vaihda, julkaise tai luovuta muilla mahdollisilla tavoilla käyttäjän siirrettyjä henkilötietoja, lukuun ottamatta luokkia. 5.2. tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

6.2.3. Suorita varotoimenpiteet käyttäjän henkilötietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi menettelytavan mukaisesti, jota yleensä käytetään suojaamaan tällaista tietoa olemassa olevassa liiketoiminnassa.

6.2.4. Estä asiaankuuluvaan käyttäjään liittyvät henkilötiedot siitä hetkestä lähtien, kun käyttäjä hakee tai pyytää häntä tai hänen laillista edustajaaan tai valtuutettua elintä suojaamaan henkilötietojen oikeuksia varmennusjakson ajan, jos paljastuu epätarkkoja henkilötietoja tai laitonta toimintaa.

Osapuolten vastuu

7.1. Hallinto, joka ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan, on vastuussa käyttäjän kärsimästä menetyksestä henkilötietojen laittomasta käytöstä lain mukaisesti, lukuun ottamatta tapauksia, joissa määrätään. 5.2. ja 7.2. tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

7.2. Luottamuksellisten tietojen katoamisen tai paljastamisen tapauksessa hallinto ei ole vastuussa, jos nämä luottamukselliset tiedot:
7.2.1. Tuli julkiseksi ennen menetystä tai paljastamista.
7.2.2. Vastaanotettiin kolmannelta osapuolelta, kunnes resurssihallinto vastaanotti sen.
7.2.3. Paljastettiin käyttäjän suostumuksella.

7.3.Käyttäjä on täysin vastuussa Venäjän federaation lainsäädännön, mukaan lukien mainontaa, tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien suojaamista, tavaramerkkien ja palvelumerkkien suojaamista koskevista laeista, noudattamisesta, mutta ei rajoittuen edellä mainittuihin, mukaan lukien täysi vastuu materiaalien sisällöstä ja muodosta.

7.4. Käyttäjä myöntää olevansa vastuussa kaikista tiedoista (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, tietotiedostot, tekstit jne.), Joihin hänellä on pääsy osana kesäasukkaiden ja puutarhurien sivustoportaalia https: // puutarha- fr.desigusxpro.com on yksin vastuussa tällaiset tiedot antaneesta henkilöstä.

7.5. Käyttäjä suostuu siihen, että hänelle kesäasukkaiden ja puutarhureiden verkkosivustossa (https://gardens.desigusxpro.com/fi/) annetut tiedot voivat olla immateriaalioikeuksien esineitä, joiden oikeudet ovat suojattuja ja jotka kuuluvat muille käyttäjille, kumppaneille tai mainostajille, jotka lähettävät tällaisen tiedot verkkosivustolla kesäasukkaiden ja puutarhureiden portaalissa https://gardens.desigusxpro.com/fi/.
Käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä muutoksia, vuokrata, siirtää lainalla, myydä, levittää tai luoda johdannaisia, jotka perustuvat tällaiseen sisältöön (kokonaan tai osittain), paitsi jos tällaisen sisällön omistajat ovat nimenomaisesti kirjallisesti antaneet luvan tällaisiin toimintoihin erillisen sopimuksen ehdot.

7.6. Tekstimateriaalien (artikkelit, julkaisut, jotka ovat vapaasti yleisön saatavilla kesäasukkaiden ja puutarhurien verkkosivustossa https://gardens.desigusxpro.com/fi/) suhteen niiden jakelu on sallittua, jos linkki annetaan https: // puutarha- fr.desigusxpro.com.

7.7. Hallinto ei ole vastuussa käyttäjälle menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän poistamisesta, epäonnistumisesta tai kyvyttömyydestä tallentaa verkkosivustossa olevaa sisältöä ja muuta viestintätietoa kesäasukkaille ja puutarhureille https://gardens.desigusxpro.com/fi/ tai välitetään sen kautta.

7.8. Hallinto ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista menetyksistä, jotka aiheutuvat: sivuston tai yksittäisten palvelujen käytöstä tai käyttämättömyydestä; luvaton pääsy käyttäjän viestintään; kolmansien osapuolien lausunnot tai käyttäytyminen sivustolla.

7.9. Hallinto ei ole vastuussa mistään käyttäjän kesä-asukkaiden ja puutarhurit-portaaliin (https://gardens.desigusxpro.com/fi/) lähettämistä tiedoista, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta: tekijänoikeuksien suojaamat tiedot ilman tekijänoikeuden omistajan nimenomaista suostumusta.

8. Riitojen ratkaiseminen

8.1. Ennen kuin menee tuomioistuimeen käyttäjän ja hallinnon välisistä suhteista johtuvista riita-asioista, on pakollista jättää vaatimus (kirjallinen ehdotus tai sähköinen ehdotus riidan vapaaehtoiseksi ratkaisemiseksi).

8.2. Vaatimuksen vastaanottaja ilmoittaa vaatimuksen hakijalle 30 kalenteripäivän kuluessa vaateen vastaanottamisesta kirjallisesti tai sähköisessä muodossa vaateen käsittelyn tuloksista.

8.3. Jos sopimukseen ei päästä, riita saatetaan välimiesoikeuteen.

8.4. Nykyistä lakia sovelletaan tähän tietosuojakäytäntöön sekä käyttäjän ja järjestelmänvalvojan väliseen suhteeseen.

9. Lisäehdot

9.1. Hallinnolla on oikeus tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ilman käyttäjän suostumusta.

9.2. Uusi tietosuojakäytäntö tulee voimaan siitä hetkestä alkaen, kun se julkaistaan ​​kesäasukkaiden ja puutarhurit-verkkosivustossa https://gardens.desigusxpro.com/fi/, ellei tietosuojakäytännön uudesta versiosta muuta johdu.

9.3. Kaikista tätä tietosuojakäytäntöä koskevista ehdotuksista tai kysymyksistä tulee ilmoittaa:

9.4. Nykyinen tietosuojakäytäntö julkaistaan ​​sivulla https://gardens.desigusxpro.com/fi/politika.html

Juuri nyt katselu


kurkut

tomaatit

Kurpitsa